15.08.2014
Fra og med i dag er Archer Topaz på kontrakt for Statoil, og de første mannskapene reiste ut til Heimdal i ettermiddag.
01.08.2014
Da har vi startet på august, ferien er over for oss fleste og det er godt å komme tilbake i arbeid med «fulladete batterier» igjen.
30.07.2014
18-07-14
Tariffavtalen og lønnsmatrisen for boring er nå redigert og godkjent av partene.
17/7/14
Det vi venter på nå er svaret på uravstemningen på Oljeservice avtalen. Svarfristen er satt til 4. august. Etter det skal det foretas en opptelling og så skal resultatet overleveres den 7. august.
06.07.14
Det ble etter en veldig lang økt kommet frem til et forslag som forhandlingsutvalget til Industri Energi anbefaler og som vil bli sendt ut på uravstemning

 Under forhandlingene klubben hadde med bedriften 25-27. juni kom vi frem til en enighet med bedriften. Du kan lese om dette oppgjøret under.

Vi skal ha noen medlemsmøter rett etter sommeren hvor vi trenger innspill fra dere på hvilke saker vi må ha fokus på og hva vi skal kjempe for. Det må også tas noen beslutninger av dere i noen av sakene vi jobber med.
03.07.2014
Klubben har bistått et av våre medlemmer som tidligere i år fikk avskjed. I denne saken mente vi at avskjed var en alt for streng reaksjon, og brakte saken inn for Industri Energi.
En liten påminnelse om at dere må passe på at dere leverer riktig timeliste.
24.06.2014
Årets lønnsoppgjør er nå drøftet med bedriften.