Vi er kommet i mål med en avtale om redusert lønn mot redusert arbeid. Fagforeningene er veldig godt fornøyd med avtalen som er undertegnet i dag. Spesielt er vi fornøyd med at vi sammen med bedriften fant en løsning som er bedre en det som ble stemt over
26.02.2015
Vi har de siste månedene jobbet iherdig med å unngå nedbemanninger. Den siste løsningen vi jobber med er som dere alle kjenner at alle som ønsker det tar en tur fri i 2015 eller 2016 mot at de blir trukket i lønn for den turen.
25.02.2015
Vi har som dere er kjent med jobbet de to siste ukene med alternative løsninger for å forsøke å unngå oppsigelse.
24.02.2015
Møtet vi hadde med bedriften i dag klokken 09:00 viste at vi fortsatt har uavklarte spørsmål som må besvares før en avgjørelse tas.
23.02.1015
223.02.2015
Da er vi på ny kommet dit hen at vi må foreta valg til styret i avdelingen.
20.02.2015
19/02/15
Klubben sammen med bedriften og safe har kommet med en mulig løsning for hvordan vi kan unngå masseoppsigelser. Logg deg inn for å lese mer.
16.02.2015
Litt oppdatert info.
Nå er jeg helt sikker på at det er andre å viktigere ting som opptar de fleste av våre medlemmer, enn spørsmålet om skiftordning på Veslefrikk A.
13.02.2015
Statoil informerte Archer i denne uken om borestans på Veslefrikk A etter komplettering av A-05. Brønn er estimert ferdig 1. april.