10.04.2015
 
Vi har denne uken lagt bak oss tariffkonferansen, der det ble diskutert reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår (mellomoppgjøret for 2015)
24.03.2015
Under årsmøtet ble ordningen 82.7 % diskutert. Videre var det innslag fra IE sentralt.
Viser for øvrig til hovedsiden, der ligger et fyldig referat fra årsmøtet.
20.03.2015
Industri Energi i Archer avholdt sitt årsmøte på Park Inn Hotel by Radisson i Stavanger i perioden 17-19 Mars.
20.03.2015
Her er noen av presentasjonene fra årsmøtet. Mer kommer til uken.
20.03.2014
Bjørn Ove døde så alt for tidlig 61 år gammel. Han har vært medlem i industri Energi i mange år, de siste årene som tillitsvalgt. Han vil bli husket som en god arbeidskamerat, og tillitsvalgt med omtanke for sine kollegaer.

Våre tanker går til hans nærmeste familie. Vi lyser fred over hans minne.

Begravelse vil finne sted fredag 27. mars kl. 12:30 fra Bakke kirke, Sira
13.03.2015
Årsmøte 2015 nærmer seg med stormskritt, og vi samles i år på Park inn hotellet i Stavanger 17 til 19 mars, i den sammenheng vil klubbkontoret stengt. Vi vil fortsatt svare på mail henvendelser, men en må påregne at svar kan ta noe lengre tid. Det må innrømmes at vi har følt at årsmøte kommer brått på i år. Det har sin forklaring i den prosessen vi nå har vært oppe i.
Vi er kommet i mål med en avtale om redusert lønn mot redusert arbeid. Fagforeningene er veldig godt fornøyd med avtalen som er undertegnet i dag. Spesielt er vi fornøyd med at vi sammen med bedriften fant en løsning som er bedre en det som ble stemt over
26.02.2015
Vi har de siste månedene jobbet iherdig med å unngå nedbemanninger. Den siste løsningen vi jobber med er som dere alle kjenner at alle som ønsker det tar en tur fri i 2015 eller 2016 mot at de blir trukket i lønn for den turen.
25.02.2015
Vi har som dere er kjent med jobbet de to siste ukene med alternative løsninger for å forsøke å unngå oppsigelse.
24.02.2015
Møtet vi hadde med bedriften i dag klokken 09:00 viste at vi fortsatt har uavklarte spørsmål som må besvares før en avgjørelse tas.