25.06.2015
Det er som kjent vanskelige tider for oljenæringen i disse dager. Vi leser og hører stadig om oppsigelser og mange er blitt hardt rammet. I Archer har vi gjennomført flere tiltak for å unngå oppsigelser.
25.05.2015
Kl 02:00 i natt ble det oppnådd meklingsresultat som alle parter kunne akseptere.
Meklingen på flyteriggområdet mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet kl. 10.00 i dag onsdag 24.juni i Riksmeklerens lokaler i Oslo.
Vi har fått en oversikt over lønnskodene i Archer AS, denne kan være litt mer oversiktelig enn IFS. Vi ser også inn på å lage en forklaring på de oftes brukte lønnspostene.
19.06.2015
Også denne uken har vert travel på klubbkontoret, der det har vert arbeidet med mange enkeltsaker for medlemmer og mye arbeid med å forberede en eventuell streik.
18.06.2015
Neste uke er det mekling på flyteriggavtalen. Dersom meklingen ikke fører frem har Industri Energi meldt plassoppsigelse for 379 medlemmer fordelt på 4 innretninger og 8 bedrifter på norsk sokkel.
Det ble ingen kontrakt til Archer.
04.06.2015
Det blir som muligens noen av dere er kjent med borestans på Statfjord C nå i sommer.
04.06.2015
Arnstein Berge fra Førresfjorden er blitt valgt til ny leder i ungdomsutvalget
 
02.06.2015
OPPDATERT. Meklings dato er satt

Som tidligere nevnt ble det brudd i forhandlingene, men vi har nå fått meklings dato.
24.juni 2015