For tiden har vi utfordringer i mekanisk wireline angående bemanning. I realiteten betyr dette overtallighet.
25.09.2014
Det har versert rykter om nedbemanning i Engineering. Vi har vert i møte med bedriften der vi er informert om at det er satt i gang et arbeid for å se om vi er riktig bemannet.
Den nye regjeringen har foreslått endringer som vil påvirke deg direkte eller indirekte igjennom familie. Hovedpunktet er åpning for en større andel midlertidige ansatte.   
26.09.2014
Vi har fått tilbakemelding fra forbundet og lønnsavdelingen, at når nye medlemmer melder seg inn i klubben så skriver de at de jobber i firmaet Archer
26.09.2014
Har du lyst og ha medlemsfordelene dine lett tilgjengelig?
Lurer du på hvor du skal henvende deg for og benytte deg av dine medlemsfordeler?
Kunne du tenkt deg og nesten alltid ha medlemskortet ditt i lomma?
26.09.2014
De viktigste sakene fagforeningen jobber med ligger ikke på hjemmesiden vår eller på facebook.
19.09.14
Her er et kort utdrag fra noen av sakene vi hadde på tillitsvalgt og ungdomskonferansen. Det er flere saker vi diskuterte som oss heltidstillitsvalgte skal jobbe videre med og vil gi mer informasjon om senere.
11.09.14
Industri Energi i Archer legger mye tid og ressurser for å få til en best mulig løsning av nedbemanningen på Statfjord B. Klubben stiller i alle møter og har en god dialog med bedriften.
Fra IndustriEnergi.no
Regler for Industri Energi/LOs utdanningsfond
Utdanningsfondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990.

Alle som tilfredsstiller kravene til Industri Energis utdanningsstipend, men mangler 3 år medlemskap i LO, innvilges stipend. Dog kreves 6 måneders betalende medlemskap i Industri Energi.
Logg inn på "Min side" for søknadsskjema.
05.09.2014