19.09.2014
Vi har i dag diskutert bemanningssituasjonen i bedriften.
19.09.14
Her er et kort utdrag fra noen av sakene vi hadde på tillitsvalgt og ungdomskonferansen. Det er flere saker vi diskuterte som oss heltidstillitsvalgte skal jobbe videre med og vil gi mer informasjon om senere.
11.09.14
Industri Energi i Archer legger mye tid og ressurser for å få til en best mulig løsning av nedbemanningen på Statfjord B. Klubben stiller i alle møter og har en god dialog med bedriften.
Fra IndustriEnergi.no
Regler for Industri Energi/LOs utdanningsfond
Utdanningsfondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990.

Alle som tilfredsstiller kravene til Industri Energis utdanningsstipend, men mangler 3 år medlemskap i LO, innvilges stipend. Dog kreves 6 måneders betalende medlemskap i Industri Energi.
Logg inn på "Min side" for søknadsskjema.
05.09.2014
      
02.09.2014
Vi var i møte i går angående bedriften har varslet oss om borestopp på Statfjord B.
Gerd Kristiansen skriver at i arbeidsmarkedet har vi en stor utfordring knyttet til sosial dumping og økende arbeidslivskriminalitet. Det er ikke noen grunn til å gjøre arbeidslivet mindre ryddig. Det er ingen grunn til å bevege seg i retning av et løsarbeidersamfunn.
29.08.2014
Vi har fått varsel/ informasjon om borestopp på Statfjord B fra medio oktober der vi vil gå ned til to boremannskap.
15.08.2014
Fra og med i dag er Archer Topaz på kontrakt for Statoil, og de første mannskapene reiste ut til Heimdal i ettermiddag.
01.08.2014
Da har vi startet på august, ferien er over for oss fleste og det er godt å komme tilbake i arbeid med «fulladete batterier» igjen.
30.07.2014