18.12.2014
Da har vi «bikket» over midten på desember også og det er bare noen få dager igjen til jul. Den siste tiden har gått med til møter med bedriften der vi har sett på og drøftet ulike modeller for hvordan vi på en best mulig måte kan imøtekomme de utfordringene vi har med bemannings situasjon i Archer.
16.12.2014
Vi har i dag hatt nytt drøftingsmøte med bedriften. Da CopNo har besluttet og nok engang utsette fjerning av Rigg 66, kommer vi ikke utenom reduksjon i arbeidsstokken onshore og offshore.
15.12.2014
Vi har i dag nettopp fått beskjed om at arbeidet med fjerning av Rigg 66 er kansellert. Vi hadde håpet i det lengste at vi hadde fått tildelt denne kontrakten, noe som hadde hjulpet oss godt med overtallighet.
12.12.2014
Den positive meldingen sist uke på Ula var gode nyheter, men vi trenger flere. Vi venter spendt på neste ukes nyheter om Rig 66 for COPNO, som vil ha mye å si på bemanningssituasjonen videre fremover for oss. Vi håper på å få et svar 15.desember.
10.12.2014
Industri Energi: LO til politisk streik
05.12.2014
Vi hadde i dag møte med bedriften ang. bemanningssituasjonen i plattform boring.
 
På Ula så er planen i dag ned rigging av utstyr, dette skal vare frem til mellom 23 og 30. desember. Vi vil i denne perioden ha en POB på 22 personer (tot. 66).
03.12.2014
Litt info om legoriggen vår, Topaz.
01.12.2014
Innen boring og engineering har vi frem til d.d. ikke hatt permitteringer eller oppsigelser så langt offshore, men en ser «mørke skyer» videre fremover om en ikke får noen nye oppdrag.
21.11.2014
Jeg sikter da først og fremst til Rigg 66 til Copno, og rivningen av denne. Dette ble ytterligere utsatt frem i tid, denne gang til midten av desember.
07.11.2014
Vi må benytte de positive nyhetene som er i disse tider, så her har vi en artikkel tatt fra Stavanger Aftenblad som omhandler Archer Oil Tools.
 
 
30.10.2014
På grunn av borestans på Statfjord B og Ula fra 2015, samt at de ikke starter boring på Gyda, vil aktiviteten avta noe fremover og Archer vil ha en overtallighet av personell innen boring. I denne forbindelse har fagforeningene og bedriften blitt enige om at rundt 10 % av de som har fast skift i dag skal midlertidig overføres til en ressurspool i en periode på inntil 6 måneder. Dette er i tillegg til de som allerede er i ressurspoolen.