26.05.2015
Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets mellomoppgjør. Det er også brudd for SAFE og DSO på samme avtale.
21.05.2015
Torsdag 21. mai klokken 18 ble det brudd i forhandlingene om årets mellomoppgjør mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen.
21.05.2015
15.05.2015
 
 
ConocoPhillips har varslet Archer om reduksjon i flaggavdelingen. Reduksjonen vil tre i kraft fra 12. august 2015 og det er flaggmann/ anhuker posisjonen som vil bli fjernet.
30.04.2015
Grunnet situasjonen bedriften nå er i, ble Velferden kalt inn til møte med bedriften for å diskutere kutt i overførte midler.
29.04.2015
Litt oppdatert informasjon om hva som har skjedd den siste tiden
10.04.2015
 
Vi har denne uken lagt bak oss tariffkonferansen, der det ble diskutert reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår (mellomoppgjøret for 2015)
24.03.2015
Under årsmøtet ble ordningen 82.7 % diskutert. Videre var det innslag fra IE sentralt.
Viser for øvrig til hovedsiden, der ligger et fyldig referat fra årsmøtet.
20.03.2015
Industri Energi i Archer avholdt sitt årsmøte på Park Inn Hotel by Radisson i Stavanger i perioden 17-19 Mars.
20.03.2015
Her er noen av presentasjonene fra årsmøtet. Mer kommer til uken.