21.11.2014
Jeg sikter da først og fremst til Rigg 66 til Copno, og rivningen av denne. Dette ble ytterligere utsatt frem i tid, denne gang til midten av desember.
07.11.2014
Vi må benytte de positive nyhetene som er i disse tider, så her har vi en artikkel tatt fra Stavanger Aftenblad som omhandler Archer Oil Tools.
 
 
30.10.2014
På grunn av borestans på Statfjord B og Ula fra 2015, samt at de ikke starter boring på Gyda, vil aktiviteten avta noe fremover og Archer vil ha en overtallighet av personell innen boring. I denne forbindelse har fagforeningene og bedriften blitt enige om at rundt 10 % av de som har fast skift i dag skal midlertidig overføres til en ressurspool i en periode på inntil 6 måneder. Dette er i tillegg til de som allerede er i ressurspoolen.
17/10/14
En oppdatering etter dagens møte.
17.10.2014
Anker til lagmannsretten
Industri Energi og SAFE fikk ikke medhold i Stavanger tingrett i saken om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget på vegne av 7500 riggarbeidere. Nå anker de saken til lagmannsretten, og omkampen vil gå over tre dager i juni 2015.
14.10.2014
Vi har i den siste uka vært i flere drøftingsmøter med bedriften for å finne gode løsninger på bemanningssituasjonen vi har kommet opp i.
 
Drøftingene har vært i alle disipliner, både boring, wireline, engineering og landansatte. Det viktigste i denne prosessen har vært å få antallet på oppsigelser så lavt som mulig, men vi kommer nok ikke unna oppsigelser slik det ser ut i dag.
10.10.2014
Vi har vært i drøftingsmøter med bedriften den siste uka for å se på bemanningssituasjonen i bedriften.
Oppdatert
IFS er oppe og fungerer igjen. / IFS is up and running again.
03.10.2014
Dette er nok like nytt for meg som for dere, Heldigvis har vi forbundet i ryggen, samt andre her på kontoret som gjør en veldig bra jobb i denne saken.
03.10.2014
We are dealing with cutbacks in mechanical wireline as many of you will have gotten information about. A week ago the company called us in to a meeting to notify that we had to downsize the company due to low work in the foreseeable future.
For tiden har vi utfordringer i mekanisk wireline angående bemanning. I realiteten betyr dette overtallighet.